หาดราชการุณย์

หาดราชการุณย์สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนสำหรับประชาชนทั่วไปเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เป็นหาดทรายลาดสามารถเล่นน้ำ
ได้ตลอดทั้งวัน บางวันโชคดีจะได้ชมปลาโลมาขึ้นมาให้เห็นริมทะเลเขาล้าน

Comments are closed.