แหล่งความรู้ธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อนุรักษ์ธรรมชาติและสื่งแวดล้อม ชมธรรมชาติบนเขาล้าน พันธุ์ไม้ป่านานาชนิด เช่น ต้นตีนนก , ต้นหนามกลาย, ต้นตะพรุน, ต้นงิ้วป่า,ต้นสะตอ , ต้นแดงเขา , ต้นเฝ้า , ต้นเลือดควาย , ต้นกำแพงเจ็ดชั้น ฯลฯ
         สวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด จำนวน 972 ต้น ในโครงการ
” พฤกษชาติบูชาพระบรมราชูปถัมภก 6 รอบ “ สภากาชาดไทยจัดขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
องค์พระบรมราชูปถัมภก ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา เมื่อพ.ศ. 2542
ชมสวนสมุนไพร แก้โรค 20 กลุ่มโรค ชมสวนไม้ในพุทธประวัติ บริเวณศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อแดง
สวนป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชมสวนผลไม้ประจำภาคตะวันออก รวมทั้งสวนป่าชายเลน และยังมีบึงบัวขนาดใหญ่ในบึงเขาล้าน มีบัวสีม่วงในบึงสวยงามมาก

สวนไม้มงคลพระราชทาน


สวนสมุนไพร


ราชพฤกษ์

สายน้ำผึ้ง

สวนผลไม้ตะวันออก

ปลูกป่าชายเลน

เส้นทางปีนเขา

บึงบัว

Comments are closed.