เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2561 นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายสมคิด สัมมา หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและโครงการชลประทานตราด นำนายจิรายุ นันท์ธราธร หัวหน้าผู้ตรวจการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมงานขุดลอกบึงเขาล้าน ในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อเพิ่มประสิทธิการเก็บกักน้ำ มีนายพีระ การุณ นายอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด และนางเสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 โครงการหมอชวนวิ่งจังหวัดตราด ได้นำนักวิ่งหลักจำนวน 44 คน และนักวิ่งสมทบจำนวนอีกกว่า 100 ร้อยคน วิ่งเป็นระยะรวมกว่า 30 กิโลเมตร จากบริเวณจุดเริ่มต้นกิจกรรม ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่จ.ตราด ถึงบริเวณหน้าศาลาหลวงพ่อแดง ศูนย์ราชการุณย์ฯ โดยแพทย์หญิงวราภรณ์ อรุณศิริสุข แพทย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลตราด ได้นำคฑานำวิ่งมอบให้แก่ นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ก่อนจะทำการส่งต่อไปให้ นายประดิษฐ์ คุ้มชนม์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด เพื่อที่จะทำการวิ่งไปต่อ ยังจุดพักต่อไป

นายนิธิ ท้วมประถม และคณะถ่ายทำสารคดี ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อนำออกอากาศรายการ เช็คอิน เมืองไทย TV-5 เพื่อนำออกฉายปลายเดือนมกราคม 2562 ณ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯนำชมสถานที่ และบรรยายสรุป การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ชาวกัมพูชาอพยพที่เข้ามาพักอยู่ในศูนย์สภากาชาดไทยระหว่างปี พ.ศ. 2522-2529

คุณครูพวงผกา พานิชนาวา นำคณะเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 และอนุบาลศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม จำนวน 151 คน และครูประจำโรงเรียนอีก 6 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เข้าชมวิดีโอชุด สาระคดีประวัติความเป็นมาของเขาล้าน และหุ่นจำลองเท่าขนาดจริงๆของผู้อพยพ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯนำชมและบรรยายสรุป

27 ต.ค. 61

คุณมุกดา เจริญประสิทธิ์ นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทยจังหวัดตราด นำสมาชิกโครงการผู้ประกอบการไทยขนาดกลางและขนาดย่อม(คพอ.)ทั่วประเทศ จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดแสดงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ เมื่อ พ.ศ. 2522-2529 ในโอกาสนี้ คุณชุติมา โอภาสานนท์ อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนายศักดิ์ประเสริฐ เจริญประสิทธิ์ อดีตนายอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด ร่วมเข้าชมด้วย โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

 

งานค่ายผู้นำเยาวชนโรตารี

สโมสรโรตารีตราด และสโมสรโรตารีเกาะช้าง-ตราด ภาค 3340 RI นำโดย ผวภ.สุรพล ทวีแสงสกุลไทย ผู้ว่าการภาค 3340 RI. อผช.หงษ์รวี คงศิริวัฒนา ประธานคณะกรรมการจัดอบรม ผชภ.ศักดิ์ประเสริฐ์ เจริญประสิทธิ์ รองประธานการจัดงาน ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3740 RI เขต 1 นย.อังกูร ฤชาคณิต นายกสโมสรโรตารีตราด และ นย.ปาณิตา ปรีชาวงค์ นายกสโมสรโรตารีเกาะช้าง-ตราด ได้จัดโครงการอบรมผู้นำเยาวชนโรตารี (RYLA) ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด โดยมีเยาวชนอายุตั้งแต่ 12-17 ปีทั้งไทยและเทศ เข้าร่วมจำนวนกว่า 273 คน ร่วมกันประกอบกิจกรรมมากมาย รวมไปถึงการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ซึ่งภายในได้จัดแสดงเรื่องราวผู้อพยพชาวกัมพูชาซึ่งหนีภัยสงครามเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2522-2529 โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯเป็นผู้นำชมและบรรยายสรุป และกิจกรรมปลูกป่าในเขตพื้นที่ศูนย์ราชการุณย์ โดยพันธุ์ไม้ที่ปลูกได้แก่ ต้นพยอม โดยกลุ่มเยาวชนค่ายโรตารี (RYLA )ร่วมกันช่วยปลูกกว่า 300 ต้น

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 คุณอรนุช ศิลป์มณีพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทแกรนด์เทค จำกัด และคณะ อพท. จำนวน 10 ท่าน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม ทดสอบเส้นทางม่องเมี่ยวเพื่อพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชน ภายในพิพิธภัณฑ์ฯมีการจัดแสดงชุดสารคดีความเป็นมาของศูนย์และ พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานความช่วยเหลือผู้อพยพชาวกัมพูชาระหว่างปี 2522-2529 ในการนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการุณย์ได้นำคณะเข้าชมภายในและบรรยายสรุป

การขุดลอกบึงบัวภายในศูนย์ราชการุณย์

สำนักงานโครงการชลประทานตราดได้เริ่มโครงการขุดลอกบึงภายในศูนย์ราชการุณย์ บึงดังกล่าวอดีตเคยเป็นอ่างเก็บน้ำที่เกิดขึ้นจากพระราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชโองการให้ขุดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ให้แก่ผู้อพยพภายในศูนย์ราชการุณย์ระหว่างปี 2522-2529 โดยการขุดลอกบึงครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่บึงได้ถูกขุดขึ้น โดยดินที่ถูกขุดขึ้นมานั้นจะถูกนำไปเสริมริมขอบบึง เพื่อรองรับการสร้างเส้นทางการวิ่งและปั่นจักรยานความยาว 1,100 เมตรในอนาคต โดยคาดการว่าการขุดลอกบึงจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 นายสมคิด เตชะพรผดุง และคณะสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย จำนวน 25 คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งภายในได้จัดแสดงหุ่นไฟเบอร์กลาสเท่าขนาดจริง และวิดีโอชุดความยาวรวม 10 นาที เกี่ยวกับเรื่องราวช่วงปี 2522-2529 ซึ่งเป็นช่วงฯที่เปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้อพยพ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯในการนำชมและบรรยายสรุป

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 นางเรวดี จรรย์โกมล นายกเทศมนตรีตำบลดอนสาร และบุคลากรในองค์กรจำนวนรวม 80 คน ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯในการนำชมและบรรยายสรุปเรื่องราวความเป็นมาของศูนย์ฯ เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวกัมพูชาอพยพลี้ภัยสงคราม เมื่อปี 2522-2529