กิจกรรมปลูกป่าและปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ

นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ และร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์และต้นรวงผึ้ง บริเวณสวนป่าด้านข้างศาลหลวงพ่อแดงจำนวนกว่า 860 ต้น และร่วมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 86,000 ตัว

ในโครงการปลูกป่าที่ภักดี “เฉลิมพระเกียรติคุณแผ่ไพศาล พระบรมราชินีนาถของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และโอกาสแห่งวันคล้ายวันสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย “8 รอบสถาปนา ก้าวสู่ 10 ทศวรรษที่ยั่งยืน”ซึ่งสำนักงานยุวกาชาดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

โดยอาสายุวกาชาดจังหวัดตราด และอาสายุวกาชาดจากส่วนกลางเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 300 คน

งานสตรีไทย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสตรีไทย ได้มีการจัดงานสตรีไทยภายใต้แนวคิด “สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ณ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระอุปถัมภิกาสภาสตรีแห่งชาติฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญในงาน เพื่อเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ทรงเสด็จฯพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ชาวกัมพูชาอพยพที่บ้านเขาล้าน เมื่อปี 2522-2529

ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร    ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา  28 กรกฏาคม 2561นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด นำเจ้าหน้าที่และพนักงานของศูนย์ฯ ร่วมกับนาวาเอกสมเกียรติ ม่วงมี หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 มอบหมายให้เรือตรีจรัญ จันทร์ฉาย นำกำลังพลจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการเก็บขยะชายหาดราชการุณย์และขุดลอกทางระบายน้ำในศูนย์ราชการุณย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล      เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

 

พลเรือเอก สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ และ พลเรือโท อรุณ ทองแท้ นำคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 
พลเรือเอก สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ และพลเรือโท อรุณ ทองแท้ ร่วมกันนำนักเรียนเก่าโรงเรียนเกาะสมุยรุ่นที่ 15 จำนวน 56 คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ชาวกัมพูชาอพยพเมื่อ พ.ศ. 2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด มีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯให้การต้อนรับและนำชม

คณะ นพ.สุวชัย อินทรประเสริฐ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ

ศ. (คลินิก) นพ.สุวชัย อินทรประเสริฐ และคณะจำนวน 22 คน ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน จังหวัดตราด ซึ่งภายในได้จัดแสดงบันทึกพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ สมเด็จองค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ผู้อพยพชาวกัมพูชา เมื่อ พ.ศ 2522-2529 โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเป็นผู้นำบรรยายสรุป

กิจกรรมปลูกกล้วยไม้ จัดโดยชมรมกล้วยไม้เมืองจันท์

วันที่ 25 มิถุนายน 61 พลเรือเอกวสินธ์ สาริกะภูติ ประธานชมรมกล้วยไม้เมืองจันท์ละนายกสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ และอาจารย์เพิ่มศักดิ์ สุทธิวารี เลขานุการชมรม นำสมาชิกชมรมกล้วยไม้เมืองจันท์จำนวน 17 คน ร่วมกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี จัดกิจกรรมปลูกกล้วยไม้ “กุหลาบกระเป๋าเปิด” จำนวนรวม 1,200 ต้น ภายในพื้นที่ศูนย์ราชการุณย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย และ อาสาสมัครชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพฯ-พัทลุง

นายประเสริฐ เพียรมนกุล ประธานชมรมผู้สูงอายุชาวพัทลุง-กรุงเทพฯ นำสมาชิกชมรม ทัศนศึกษาภาคตะวันออกได้เข้าพักค้างคืนที่ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด 
ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปี 2522-2529 มีนายแพทย์ปรากรม วุฒิพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณะสุข ร่วมเข้าชมด้วย โดยนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

ทำบุญครบรอบวันเกิดศูนย์ฯ

     เช้าวันนี้ ( 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:30 น.) ที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด นายสุพงษ์ ลิ้มพานิช ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลครบรอบ 39 ปี วันสถาปนาศูนย์ราชการุณย์ฯ
      ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2522 โดยพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่รับสั่งให้สภากาชาดไทยตั้งศูนย์ฯ พระราชทานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวกัมพูชาอพยพจำนวนนับแสนคน ที่หนีภัยสงครามภายใน ประเทศกัมพูชา เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ที่บ้านเขาล้าน อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 
      ทุกปีของวันที่ 26 พฤษภาคม สภากาชาดไทยจัดให้มีการบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ มีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก