พลเรือเอก สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ และ พลเรือโท อรุณ ทองแท้ นำคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 
พลเรือเอก สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ และพลเรือโท อรุณ ทองแท้ ร่วมกันนำนักเรียนเก่าโรงเรียนเกาะสมุยรุ่นที่ 15 จำนวน 56 คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ชาวกัมพูชาอพยพเมื่อ พ.ศ. 2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด มีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯให้การต้อนรับและนำชม

คณะ นพ.สุวชัย อินทรประเสริฐ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ

ศ. (คลินิก) นพ.สุวชัย อินทรประเสริฐ และคณะจำนวน 22 คน ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน จังหวัดตราด ซึ่งภายในได้จัดแสดงบันทึกพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ สมเด็จองค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ผู้อพยพชาวกัมพูชา เมื่อ พ.ศ 2522-2529 โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเป็นผู้นำบรรยายสรุป

กิจกรรมปลูกกล้วยไม้ จัดโดยชมรมกล้วยไม้เมืองจันท์

วันที่ 25 มิถุนายน 61 พลเรือเอกวสินธ์ สาริกะภูติ ประธานชมรมกล้วยไม้เมืองจันท์ละนายกสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ และอาจารย์เพิ่มศักดิ์ สุทธิวารี เลขานุการชมรม นำสมาชิกชมรมกล้วยไม้เมืองจันท์จำนวน 17 คน ร่วมกับคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี จัดกิจกรรมปลูกกล้วยไม้ “กุหลาบกระเป๋าเปิด” จำนวนรวม 1,200 ต้น ภายในพื้นที่ศูนย์ราชการุณย์ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย และ อาสาสมัครชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพฯ-พัทลุง

นายประเสริฐ เพียรมนกุล ประธานชมรมผู้สูงอายุชาวพัทลุง-กรุงเทพฯ นำสมาชิกชมรม ทัศนศึกษาภาคตะวันออกได้เข้าพักค้างคืนที่ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด 
ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปี 2522-2529 มีนายแพทย์ปรากรม วุฒิพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณะสุข ร่วมเข้าชมด้วย โดยนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

ทำบุญครบรอบวันเกิดศูนย์ฯ

     เช้าวันนี้ ( 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:30 น.) ที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด นายสุพงษ์ ลิ้มพานิช ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลครบรอบ 39 ปี วันสถาปนาศูนย์ราชการุณย์ฯ
      ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2522 โดยพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่รับสั่งให้สภากาชาดไทยตั้งศูนย์ฯ พระราชทานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวกัมพูชาอพยพจำนวนนับแสนคน ที่หนีภัยสงครามภายใน ประเทศกัมพูชา เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ที่บ้านเขาล้าน อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 
      ทุกปีของวันที่ 26 พฤษภาคม สภากาชาดไทยจัดให้มีการบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ มีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เทศบาลตำบลบางบาล นำคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นายชูเกียรติ บุญมี นายกเทศมนตรีตำบลบางบาล ได้นำคณะอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้บริหารและพนักงาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 145 คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 นำคณะเข้าชมพิพิธภัณฑ์

พลเอก ชุมแสง สวัสดิสงคราม อดีตีแม่ทัพภาคที่ 2 และคณะจำนวน 40 คน ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเข้าให้การต้อนรับและนำบรรยายตามจุดต่างๆในพิพิธภัณฑ์

 

ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 15

พลโทนายแพทย์อำนาจ  บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  พร้อมด้วย   ดร.ธีระบูลย์  อินทรกำธรชัย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  สภากาชาดไทย  พร้อม ดร.วิปัศย์กร  คล้ายเกตุ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน นางดาลัด กันทยศ หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ พร้อมด้วยนางทองพูน  เสนา  ผู้ช่วยพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ ตรวจเยี่ยมสถานที่ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการก่อสร้างสถานีกาชาดที่ 15 ในศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ค. 61 ได้พบกับผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด  นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์  เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 61 จากนั้นได้ไปดูสถานที่และร่วมประชุมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูด  นายสุรศักดิ์  อินทรประเสริฐ และคุณณัฐสินี อินทรประเสริฐ กำนันตำบลไม้รูด

ต่อมาวันที่ 10 พ.ค. 2561 นายรชต เปลี่ยนสี  ปลัดอำเภอบ่อไร่ (ป.ม่อน) ได้นำคณะ ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านชายแดน โครงการทับทิมสยาม หมู่บ้านชายแดน ตำบลนนทรีย์ และหมู่บ้านชายแดนตำบลหนองบอน โดยร่วมประชุมกับนายนุกูล กองทรัพย์  สาธารณะสุขอำเภอบ่อไร่  และนายสัญชัย  ฉิมพาลี ผู้อำนวยการสถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองบอน พร้อมด้วยนางสาวจิราพร  เสนะสุทธิพันธุ์ กำนันตำบลหนองบอน เพื่อปรึกษาหารือแนวทางจัดสร้างสถานีกาชาดดังกล่าว ทั้งนี้ได้มีผู้จัดการ ศูนย์ราชการุณย์ฯ นายสุวรรณ  พิมลแสงริยา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการุณย์เข้าร่วมด้วย

ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมลงในสวนไม้มงคล 77 จังหวัด

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์ราชการุณย์ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ซ่อมแซม 5 ต้น ได้แก่ ต้นไม้ประจำจังหวัด นครปฐม พังงา แม่ฮ่องสอน เชียงราย นครสววรค์ ลงในสวนไม้มงคล 77 จังหวัด

ลดราคาที่พัก 30% ตลอดเดือนสิงหาคม (ยกเว้นวันเสาร์)

ศูนย์ราชการุณย์ฯ  แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์                                

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย     เขาล้าน    จังหวัดตราด         ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ     ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     รัชกาลที่ 9    สภานายิกาสภากาชาดไทย   ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงความเป็นมาของผู้อพยพ     เมื่อพ.ศ.2522 – 2529         มีทั้งหุ่น จำลอง    เท่าของจริง ภาพถ่าย    ภาพวาด  และสิ่งของที่ผู้อพยพนำติดตัวมา   รวมทั้งงานฝีมือผู้อพยพที่ได้รับการสอนจากครูศิลปาชีพ

สภากาชาดไทยได้ปรับปรุงศูนย์ฯ   ให้เป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศของประชาชนทั่วไป  ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ     ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9  ที่มีพระราชเสาวนีย์ห้สภากาชาดไทย   จัดตั้งศูนย์รับชาวกัมพูชาอพยพเมื่อพ.ศ.2522  ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้พระราชทานแก่ประชากรโลก

ในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคมนี้   ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   เขาล้าน     จังหวัดตราด  ขอเชิญชวนประชาชนเข้าเยี่ยมชมภาพถ่ายพระราชกรณียกิจ        ในการเสด็จฯ   เยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวกัมพูชาอพยพ เมื่อพ.ศ.2522    และเข้าพักตากอากาศในศูนย์ราชการุณย์ เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมและพักตากอากาศในศูนย์ราชการุณย์          ได้ร่วมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน       ศูนย์ฯ จะลดราคาค่าบำรุงห้องพัก 30%  จากราคาที่กำหนดไว้ สำหรับผู้เข้าพักตลอดเดือนสิงหาคม     ยกเว้นวันเสาร์   สำหรับวันที่ 12  สิงหาคม  ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ  สภากาชาดไทย   จะยกเว้นค่าที่พักให้กับผู้เป็นแม่ที่ลูกมาพักผ่อน จำนวน 1 ห้อง 1 คืน  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง                                                                                                                  

     ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน จังหวัดตราด  มีสถานที่เหมาะสำหรับผู้ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนสัมผัสกับธรรมชาติที่สงบเงียบ  มีชายหาดที่จะเดินกินลม  ชมวิว  สูดอากาศบริสุทธิ์  บนหาดทรายที่ขาวสะอาด  มีสถานที่ตกปลา  ตามธรรมชาติที่ริมทะเลมีสวนไม้มงคลประจำจังหวัด 77 จังหวัด    รวมทั้งสวนสมุนไพร, สวนไม้ในพุทธประวัติ  สวนป่าชายเลน  และสวนผลไม้ภาคตะวันออก      ให้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วย     สำหรับผู้ที่ชอบศึกษาธรรมชาติสามารถปีนเขาล้านศึกษาธรรมชาติได้       ในด้านความปลอดภัย ของผู้มาท่องเที่ยวและพักผ่อนในศูนย์ฯ     ศูนย์ฯ  มี ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ  คอยดูแลให้ความอุ่นใจแก่ผู้มาพักผ่อน    ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่    039-510821,086-413-2482,087-600-0686