เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 คุณอนุสรณ์ ถูสินแก่น ผู้ช่วยคณบดีคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นผู้นำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 25 คน และอาจารย์จำนวน39 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน ซึ่งภายในได้จัดแสดงเรื่องราวเมื่อครั้งที่ผู้อพยพลี้ภัยสงครามชาวกัมพูชา เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2522-2529 โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเป็นผู้นำชมภายใน

28 ส.ค. 61
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเฉลิมและถวายเป็นพระราชกุศล ในงานมีการเสวนาเรื่อง “สตรีไทย ก้าวไกล ด้วยพระบารมี” ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด นายสุรศักดิ์  อิงประสาร ประธาน กต.ตร.บ่อไร่ นายสมชาย มั่นอนันต์ทรัพย์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทย ตะวันออก มีองค์กรสมาชิกในเขตภาคตะวันออกกว่า 700 คน ร่วมในงาน โดยมีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม งานนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดให้มีการประกวดวาดภาพโดยนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดตราด ภายใต้แนวคิด “ความประทับใจ แม่ของแผ่นดิน 12 สิงหาคม 2561” ณ ศาลาประชาคม จังหวัดตราด

 

9 สิงหาคม บำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล

ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา 
12 สิงหาคม 2561 นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด นำเจ้าหน้าที่และพนักงานของศูนย์ฯ ร่วมกับนาวาเอกสมเกียรติ ม่วงมี หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 มอบหมายให้เรือตรีจรัญ จันทร์ฉาย นำกำลังพลจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการขุดลอกทางระบายน้ำในศูนย์ราชการุณย์ ตัดหญ้าและแต่งกิ่งไม้ภายในสวน เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

กิจกรรมปลูกป่าและปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ

นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์ และร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์และต้นรวงผึ้ง บริเวณสวนป่าด้านข้างศาลหลวงพ่อแดงจำนวนกว่า 860 ต้น และร่วมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 86,000 ตัว

ในโครงการปลูกป่าที่ภักดี “เฉลิมพระเกียรติคุณแผ่ไพศาล พระบรมราชินีนาถของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และโอกาสแห่งวันคล้ายวันสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย “8 รอบสถาปนา ก้าวสู่ 10 ทศวรรษที่ยั่งยืน”ซึ่งสำนักงานยุวกาชาดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

โดยอาสายุวกาชาดจังหวัดตราด และอาสายุวกาชาดจากส่วนกลางเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 300 คน

งานสตรีไทย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันสตรีไทย ได้มีการจัดงานสตรีไทยภายใต้แนวคิด “สตรีไทย ก้าวไกลด้วยพระบารมี” ณ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระอุปถัมภิกาสภาสตรีแห่งชาติฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญในงาน เพื่อเล่าเรื่องราวเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ทรงเสด็จฯพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ชาวกัมพูชาอพยพที่บ้านเขาล้าน เมื่อปี 2522-2529

ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร    ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา  28 กรกฏาคม 2561นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด นำเจ้าหน้าที่และพนักงานของศูนย์ฯ ร่วมกับนาวาเอกสมเกียรติ ม่วงมี หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 มอบหมายให้เรือตรีจรัญ จันทร์ฉาย นำกำลังพลจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการเก็บขยะชายหาดราชการุณย์และขุดลอกทางระบายน้ำในศูนย์ราชการุณย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล      เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

 

พลเรือเอก สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ และ พลเรือโท อรุณ ทองแท้ นำคณะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 
พลเรือเอก สมศักดิ์ วาณิชย์เจริญ และพลเรือโท อรุณ ทองแท้ ร่วมกันนำนักเรียนเก่าโรงเรียนเกาะสมุยรุ่นที่ 15 จำนวน 56 คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ชาวกัมพูชาอพยพเมื่อ พ.ศ. 2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด มีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯให้การต้อนรับและนำชม

คณะ นพ.สุวชัย อินทรประเสริฐ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ

ศ. (คลินิก) นพ.สุวชัย อินทรประเสริฐ และคณะจำนวน 22 คน ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ราชการุณย์ เขาล้าน จังหวัดตราด ซึ่งภายในได้จัดแสดงบันทึกพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ สมเด็จองค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ผู้อพยพชาวกัมพูชา เมื่อ พ.ศ 2522-2529 โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเป็นผู้นำบรรยายสรุป