สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด สนับสนุนน้ำดื่มแจกงานวันเด็ก

นายพินิจ ศิลาแลง ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขา อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด มอบน้ำดื่มของทางประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 600 ขวด ให้ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน เพื่อแจกจ่ายให้เด็กในงานวันเด็ก ณ ศูนย์ราชการุณย์ ฯ โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯ รับมอบ เมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอคลองใหญ่

สถานีพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน จ.ตราด สนับสนุนของขวัญวันเด็กให้กับศูนย์ราชการุณย์ฯ เขาล้าน

สถานีพัฒนาที่ดินตราด กรมพัฒนาที่ดิน จ.ตราด มอบของขวัญวันเด็ก ให้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด ไว้เพื่อเป็นรางวัลให้เด็กๆที่มาร่วมงาน โดยจัดงานวันเด็กในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย ฯโดยมีนาง เสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเป็นผู้รับมอบ เมื่อ 9 มกราคม 2563

ธนาคารกสิกรไทย สาขา จ.ตราด สนับสนุนพัดที่ระลึกของธนาคารแจกงานวันเด็กที่เขาล้าน

คุณพรพรรณ สุพรรณพยัคฆ์ ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สาขาตราด มอบพัดที่ระลึกของธนาคาร ให้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อแจกให้เด็กๆที่มาร่วมงานและทำกิจกรรม ร่วมจัดงานวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยฯ โดยมี นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 8 มกราคม 2563

ธนาคารออมสิน สาขาคลองใหญ่ จ.ตราด สนับสนุนขอขวัญวันเด็ก

สนับสนุนงานวันเด็ก:
คุณถนอมชัย สายพานิช ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาคลองใหญ่ จังหวัดตราด มอบกระปุกออมสิน ให้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อเป็นรางวัลให้เด็กๆที่มาร่วมงาน ซึ่งสภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราดและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจะร่วมจัดงานวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยฯ โดยมี นางเสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 6 มกราคม 2563

จัดตั้งกองอำนวยการ งานต้อนรับปีใหม่ ณ หาดเขาล้าน

ศูนย์ราชการุณย์ฯ จัดตั้งกองอำนวยการประกอบด้วยทหาร/ตำรวจ/และพนักงานของศูนย์ฯ รวม 15 นาย เพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันเหตุร้ายให้ผู้มาใช้บริการท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ศูนย์ราชการุณย์ฯ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า 2562 และต้อนรับปีใหม่ 2563 (ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2563)…
ศูนย์ขอขอบคุณผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกองอำนวยการร่วมทุกนายและขอบคุณมากๆกับนาวาเอก ธรรมนูญ วรรณา หน.ชค.3ฯ และพันตำรวจโทกิตติธัช สุภารี
สวญ.สภ.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ที่อนุมัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดมาปฏิบัติงานดังกล่าว.

น้ำใส

จากที่มีแพลงตอนบูมที่หาดราชการุณย์ เขาล้าน จ.หวัดตราด เมื่อวันก่อน ณ วันนี้ 27 ธันวาคม 2562 ชายหาดน้ำใสแล้วค่ะ สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจและน้ำสามารถลงเล่นได้แล้วนะคะ มาเที่ยวกันเยอะๆค่ะ

นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด นำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง จำนวน 120 คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์

นายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด นำคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง จำนวน 120 คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด โดยมี นางสาวมนทกานติ์ สุทธิวารี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯและนางสาวเสาวลักษณ์ ขำวงศ์ นำชม เมื่อ 23ธันวาคม 256

พระอาจารย์ศักดา (พระศักดา สุนฺทโร)จัดกิจกรรมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นำนักเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทัศนศึกษาเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ฯ

พระอาจารย์ศักดา (พระศักดา สุนฺทโร) และ พระมหาวสันต์ อุชุจาโร
วัดไร่ป่า (ธรรมาภิมุข) อำเภอเมือง จังหวัดตราด จัดกิจกรรมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นำนักเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ของวัดไร่ป่า จำนวน 55 คน อาจารย์ผู้สอน 5 คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯ นางสาวมนทกานติ์ สุทธิวารี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯและนางสาวเสาวลักษณ์ ขำวงศ์ นำชมและบรรยายสรุป เมื่อ 22 ธันวาคม 2562

นางละอองแก้ว ลิมป์หวังอยู่ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดตราด นำคณะกรรมการเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์

นางละอองแก้ว ลิมป์หวังอยู่ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดตราด นำคณะกรรมการเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 โดยมีนางเสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และ นางสาวเสาวลักษณ์ ขำวงษ์ พนักงานดูแลพิพิธภัณฑ์ของศูนย์ฯ นำชมและบรรยายสรุป ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อวันก่อน