ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
นางวราพรณ์ ชลาลัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นำคณะเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด จำนวน 18 คน และคณะผู้บริหาร คุณครูพร้อมบุคลากรจำนวน 25 คน เข้าสักการะองค์หลวงพ่อแดงที่เป็นที่เคารพนับถือของศูนย์ฯพร้อมเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ซึ่งการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พศ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเล็กได้รับ การเสริมสร้างและกระตุ้นการเรียนรู้ จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว สถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยมี คณะผู้ดูแลเด็ก เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพจิตที่ดี ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและ เพื่อให้เด็กเล็ก คณะผู้ดูแลเด็ก คณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ประสานความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ขอต้อนรับคณะของ PATA CAMBODIA และคณะเอเจนซี่จาก ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงค์โปร์ ประเทศเวียดนาม และประเทศตุรกี

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ขอต้อนรับคณะของ PATA CAMBODIA และคณะเอเจนซี่จาก ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงค์โปร์ ประเทศเวียดนาม และประเทศตุรกี จำนวน 45 คน โดยมีล่ามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมมาเป็นผู้แปลภาษาต่างๆ โดยคณะมาเพื่อศึกษาและทำการตลาดในเส้นทาง R-10 เชื่อมโยง ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม และทำทัวร์ในอนาคต ได้ขอเข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด

อดีต รองผู้อำนวยการเทคนิคชลบุรีพร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ จ.ตราด

อาจารย์นริศ ศรีเมฆ อดีต รองผู้อำนวยการเทคนิคชลบุรีพร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด วันที่ 25 ตุลาคม 2565

“วันปิยมหาราช” 23 ตุลาคม 2565

23 ตุลาคม เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่า”วันปิยมหาราช” เป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราช
พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์คือการประกาศเลิกทาส ทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมาจวบจนทุกวันนี้

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ร่วมกิจกรรมบริจาคเลือด

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ร่วมกิจกรรมบริจาคเลือด วันพยาบาลแห่งชาติ “พยาบาลไทยบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 90 วัน 9,999 ยูนิต” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.ตราด

ศูนย์ราชการุณย์จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับ ชค.3ฯ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ร่วมกับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ นำกำลังพลและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เก็บขยะชายหาดและกวาดถนนภาย ในพื้นที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด นำทีมผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย

นายแพทย์จักรกฤษณ์ สุรการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด นำทีมผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้อพยพชาวกัมพูชา เพื่อให้ทีมผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ ในประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น และนำแนวความคิดด้านมนุษยธรรม คุณค่าของความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน ไปเป็นหลักคิดในการบริหารองค์กรและการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวจังหวัดตราด นักท่องเที่ยว และชาวกัมพูชา ตามเจตนารมณ์ของโรงพยาบาลกรุงเทพตราด บริษัทในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด มหาชน รวมทั้งเข้าสักการะบูชาพระพุทธรูปหลวงพ่อแดง และเข้าร่วมโครงการใส่ปุ๋ยต้นราชพฤกษ์ ณ โครงการป่าที่ภักดี 100ปี กิจการยุวกาชาดไทย เพื่อช่วยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ และดำรงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดี สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและประเทศชาติสืบต่อไป โดยมีนางเสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ให้การต้อนรับ ณ ศาลาราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้านจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565

โรงเรียนลูกพระดาบส(โครงการลูกพระดาบส) จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์

ผอ.เอกสิทธ์ วัฒนปรียานนท์ พร้อมเจ้าหน้าที่โรงเรียนลูกพระดาบส(โครงการลูกพระดาบส) จังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ย.65 ที่ผ่านมา