ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ร่วมกับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
นางสาวกรองจิตร ชมสมุท ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด นำเจ้าหน้าที่และพนักงานของศูนย์ฯจัดกิจกรรมร่วมกับนาวาเอกยศพัทธ์ พูลเกษม หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ พร้อมกับกำลังพลทหาร ชค.3 มาร่วมด้วย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ตัดหญ้า ถางป่า ในพื้นที่ศูนย์ราชการุณย์ฯ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพให้กับบุคลากรของศูนย์ราชการุณย์ฯ จำนวน 45 คน

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ได้สนับสนุนถุงยังชีพให้แก่บุคลากรของศูนย์ราชการุณย์ฯ จำนวน 45 คน ในโครงการธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยมีนางสาวกรองจิต ชมสมุท ผู้จัดการศูนย์ เป็นผู้แทนส่งมอบถุงยังชีพให้กับบุคลากร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

สโมสรไลออนส์ตราดมอบถังขยะให้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายสนั่น จั่นสังข์ นายกสโมสรไลออนส์ตราด ไลออน วิบูลย์ เครือลอย ประธานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไลออน สำเริง ถ้วยทอง เลขาธิการสโมสร ไลออน อภิชาติ เจริญกิจ เหรัญญิกสโมสร พร้อมด้วยคณะ มอบถังขยะจำนวน 15 ใบ (งบประมาณ23,500 บาท) เพื่อให้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ใช้ประโยชน์ในภารกิจต่างๆของศูนย์ราชการุณย์ ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของสโมสรไลออนส์ตราด โดยมีนางเสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ รับมอบเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

ประกาศจากศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด งดกางเต้นท์เทศกาลปีใหม่

ประกาศจากศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

ตามรายงานสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 นั้น

        เพื่อหลีกเลี่ยง ป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

ศูนย์ราชการุณย์ฯ  จึงขอประกาศมาตรการในการเข้ามาใช้พื้นที่ศูนย์ฯ ดังนี้

  1. งดกางเต้นท์ในบริเวณพื้นที่ภายในศูนย์ฯช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2564
  2. ผ่านจุดคัดกรองวัดไข้ ลงทะเบียน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ก่อนเข้าพื้นที่
  3. แลกบัตรอนุญาต เข้า – ออก โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน

หรือบัตรที่ทางราชการออกให้

  1. กำหนดเวลาเข้า-ออก พื้นที่ เปิดเวลา 08.00 น. และปิดเวลา 18.30 น.
  2. ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ศูนย์ฯตั้งแต่เวลา 18.30 น. เว้นแต่มีการจองห้องพักไว้แล้ว
  3. ขอให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวโดยไม่ได้พักแรม ออกจากพื้นที่ศูนย์ฯเวลา 18.30 น.

 

*** หากมีข้อสงสัย หรือ สำรองที่พัก โปรดติดต่อ

สำนักงานศูนย์ราชการุณย์ฯ โทร. 087-600-0686 และ 086-413-2482

 

โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3 ) ได้จัดกิจกรรมพิเศษพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เปิดกว้างแห่งการเรียนรู้ โดยนำนักเรียน จำนวน 150 คน และคุณครู จำนวน 8 ท่าน เข้าชมศาลาราชการุณย์

นายเรืองเวทย์ ขาวสนิท ครู คศ.3 ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3 ) ได้จัดกิจกรรมพิเศษพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เปิดกว้างแห่งการเรียนรู้ โดยนำนักเรียน จำนวน 150 คน และคุณครู จำนวน 8 ท่าน เข้าชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด โดยมี นางสาวมนทกานติ์ สุทธิวารี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ นางสาววรรณิภา ดวงกัญญา พนักงานดูแลพิพิธภัณฑ์ นำชม เมื่อ 18 ธันวาคม 63

โรงเรียนบ้านคลองมะขาม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จัดทัศนศึกษานอกสถานที่

โรงเรียนบ้านคลองมะขาม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยนำคณะครูและนักเรียน ชั้นอนุบาล 2และอนุบาล 3 เข้าชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด โดยมี นางสาวมนทกานติ์ สุทธิวารี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ นางสาววรรณิภา ดวงกัญญา พนักงานดูแลพิพิธภัณฑ์ นำชม เมื่อ 14 ธันวาคม 63

รองผู้อำนวยการโรงเรียนไสวนันทวิทย์ พานักเรียนทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ฯ

คุณจิตตินันท์ ดีหลาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนไสวนันทวิทย์ อ.เมือง จ.ตราด นำคณะครูและนักเรียน จำนวน 38 คน เข้าชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด โดยมี นางสาวมนทกานติ์ สุทธิวารี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ศูนย์ฯ นางสาววรรณิภา ดวงกัญญา  พนักงานดูแลพิพิธภัณฑ์ นำชม เมื่อ 27 พฤศจิกายน 63