โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ จำนวน 103 คน เข้าชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 พลตรีจรัญ สังข์ศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นำคณะ นายทหารนักเรียน พร้อมเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ จำนวน 103 คน เข้าชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ให้การต้อนรับ

นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ

นางลลิตภัทร พฤฒิศาสตร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 พร้อมทั้งชมสวนไม้มงคล 77 จังหวัด เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล ” 4 เมษายน 2566

นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันรณรงค์การดำเนินงานด้านทุ่นระเบิดสากล ” 4 เมษายน 2566 โดยมี พล.อ.ธิติชัย เทียนทอง เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีมอบเงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพ ขาเทียม และวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการ ที่ประสบภัยจากทุ่นระเบิด มอบรางวัลและเกีรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดภาพวาด การแสดงการปฏิบัติงานการเก็บกู้ทุ่นระเบิด และการทำลายทุ่นระเบิด การสาธิตการปฏิบัติในการส่งกลับสายแพทย์ฉุกเฉิน ฯลฯ ณ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน เขาล้าน จังหวัดตราด

ถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566

ถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด นำเจ้าหน้าที่และพนักงานของศูนย์ฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการพัฒนาพื้นที่ กวาดใบไม้บริเวณถนนริมชายหาดในศูนย์ราชการุณย์และตัดหญ้าในศูนย์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 3 เมษายน2566

นายกเทศมนตรีตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด และคณะบริหาร สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ตำบลตะกาง พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์

นายอภิเดช บุญล้อม นายกเทศมนตรีตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด และคณะบริหาร สมาชิกสภาเด็กและเยาวชน ตำบลตะกาง พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล จำนวน 44 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์

นายสุนทร ป้องแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล จำนวน 44 คน เข้าเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566

คลื่นพัดพาขยะมูลฝอย ซัดลอยเข้ามาติดหาดตลอดแนวชายหาดราชการุณย์ เป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ได้มีขยะมูลฝอย เช่นขวดพลาสติก โฟม ขวดกระเบื้อง เศษไม้ ฯลฯ ถูกคลื่นซัดลอยเข้ามาติดหาดตลอดแนวชายหาดราชการุณย์ เป็นจำนวนมาก นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ นำทีมเจ้าหน้าที่และลูกจ้างศูนย์ราชการุณย์ฯ ร่วมกัน ทำกิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาด ได้ปริมาณขยะเป็นจำนวนมาก ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566