กระซิก:ไม้มงคลประจำจังหวัดสตูล

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dalbergia parvifiora  Roxb.
วงศ์ : Papilionaceae
ชื่อสามัญ : Black Wood
ชื่ออื่น : ครี้  ซิก  สรี้
ลักษณะ : ไม้พุ่มรอเลื้อย กิ่งอ่อนมีขนเล็กน้อย เมื่อแก่เกลี้ยง ใบ ประกอบแบบนก ยาว 10 –20 เซนติเมตร เรียงสลับ ใบย่อยมี 5 – 7 ใบ ดอกมีขนาดเล็ก กลิ่นหอม ออกเป็นช่อตามปลายกิ่งหรือง่ามใบใกล้ยอด ผล เป็นฝักแบน ขอบฝักบางคมคล้ายมีด ฝักแก่ไม่แตก เมล็ด รูปไต มี 1- 2 เมล็ด สีน้ำตาลอมแดง
นิเวศวิทยา : ขึ้นอยู่ตามป่าโปร่งในที่ลุ่มและตามชายห้วยทางภาคใต้
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด
ประโยชน์ : เนื้อไม้ ใช้ทำเครื่องเรือน เครื่องกลึง แกะสลัก เครื่องดนตรี ลักษณะคล้ายไม้ชิงชัน น้ำมัน จากเนื้อไม้ ใช้รักษาแผลเรื้อรัง เนื้อไม้ ใช้เป็นยาแก้ไข้ แก่นและราก มีกลิ่นหอมใช้ทำธูป