กระเจา

ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 15-30 เมตร  ผลัดใบ เรือนยอดรูปไข่ค่อนข้างทึบ  ลำต้น เปลาตรง   เปลือกสีน้ำตาลปนเทา แตกเป็นร่องตามยาว ลำต้นมีต่อมระบายอากาศเป็นจุดกลมเล็กขาว ชอบขึ้นตามป่าเบญจพรรณแล้งและชื้น

ใบ :  ใบเดี่ยว  เรียงสลับระนาบเดียว ใบรูปไข่ รูปรีป้อม กว้าง 5-8 เซนติเมตร ยาว 8-14 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม   โคนใบมนหรือป้าน แผ่นใบบางคล้ายกระดาษ ใบเกลี้ยง ชอบใบเรียบ เส้นแขนงใบข้างละ 5-8 เส้น ก้านใบยาว 1 เซนติเมตร

กระเจา06

ดอก: สีม่วงเข้ม ดอกมีขนาดเล็ก ออกรวมเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามซอกใบ ช่อดอกยาว 5-15 มิลลิ เมตร  มีขนละเอียดสีขาว กลีบเลี้ยงสีเหลืองอ่อน 3-5 กลีบ  ไม่มีกลีบดอก ดอกแยกเพศ  บางครั้งมีดอกสมบูรณ์ เพศอยู่ในช่อเดียวกัน ดอกบานเต็มที่กว้าง3-4 มิลลิเมตร

กระเจา02

ผล  :   ผลแห้งแบบมีปีกล้อมรอบ ทรงกลมและแบน ปลายแยก 2 แฉก ขนาด 2-3 เซนติเมตร สีเขียวอ่อน
ผลแห้งสีน้ำตาล เมล็ดรูปรี มีเส้นนูนล้อมรอบเมล็ด

กระเจา010

ประโยชน์ : ใบและเปลือกปรุงเป็นยาแก้ปวดข้อ โรคเรื้อน กำจัดเห็บ หมัดและกันตัวไร เส้นใยจากเปลือกเหนียว ทำ
เชือก ผ้าและกระสอบได้