การขุดลอกบึงบัวภายในศูนย์ราชการุณย์

สำนักงานโครงการชลประทานตราดได้เริ่มโครงการขุดลอกบึงภายในศูนย์ราชการุณย์ บึงดังกล่าวอดีตเคยเป็นอ่างเก็บน้ำที่เกิดขึ้นจากพระราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชโองการให้ขุดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ให้แก่ผู้อพยพภายในศูนย์ราชการุณย์ระหว่างปี 2522-2529 โดยการขุดลอกบึงครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่บึงได้ถูกขุดขึ้น โดยดินที่ถูกขุดขึ้นมานั้นจะถูกนำไปเสริมริมขอบบึง เพื่อรองรับการสร้างเส้นทางการวิ่งและปั่นจักรยานความยาว 1,100 เมตรในอนาคต โดยคาดการว่าการขุดลอกบึงจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน จึงจะแล้วเสร็จ