การจับสลากจัดสถานที่จำหน่ายสินค้างานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

ประกาศจากศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด
เรื่อง การจับสลากล็อกจัดสถานที่จำหน่ายสินค้างานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม ประจำปี 2563 นั้น ในการนี้จะจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าด้านชายทะเล โดยจะให้ลงทะเบียนและจับสลากล็อกจำหน่ายสิ่งของขึ้น ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.00-09.30 น. ณ ศาลาทูลเกล้า หรือจนกว่าจำนวนล็อกจะเต็มจำนวน โดยมีข้อกำหนด ดังใบประกาศด้านล่างนี้