คณะอุตสาหกรรมจังหวัดและคณะอุตสาหกรรมครัวเรือน จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ศาลาราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน

คณะอุตสาหกรรมจังหวัดและคณะอุตสาหกรรมครัวเรือน จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา จำนวน 67 คน เดินทางมาศึกษาดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์ เมืองชายทะเลในพื้นที่จังหวัดตราด ตามโครงการเรียนรู้การค้าชายแดนของจังหวัดที่มีพรมแดนติดกัน ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ ศาลาราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562