งานวันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2563

งานวันเด็ก 11 มกราคม 2563
ที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด
ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบให้ นายณัฐพงษ์สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมีนายสุพงษ์ ลิ้มพานิช ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย และนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา
ผจก ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด ให้การต้อนรับ การจัดงานวันเด็กสภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด กิ่งอำเภอคลองใหญ่ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 117 และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน พ่อค้าประชาชนจังหวัดตราด ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ปีนี้เป็นปีที่ 24 มีการแสดงกระโดดร่มของทหารเรือ การสาธิตการปฏิบัติการทางทหาร การแสดงท่าอาวุธพิเศษ การค้นหาวัตถุระเบิด การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนต่างๆ มีผู้เข้าร่วมงาน 35,675 คน ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วม จัดงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง