ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพฯ-พัทลุง

นายประเสริฐ เพียรมนกุล ประธานชมรมผู้สูงอายุชาวพัทลุง-กรุงเทพฯ นำสมาชิกชมรม ทัศนศึกษาภาคตะวันออกได้เข้าพักค้างคืนที่ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด 
ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปี 2522-2529 มีนายแพทย์ปรากรม วุฒิพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณะสุข ร่วมเข้าชมด้วย โดยนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

[Best_Wordpress_Gallery id=”29″ gal_title=”พัทลุง กรุงเทพ”]