ชมรมเปตองฯ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3

2496

อังศิกาษฐ์  ศรีทอง รองประธานชมรมเปตองฯ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3  และได้มอบลูกเปตองจำนวน 4 ชุด พร้อมอุปกรณ์กีฬาอื่นๆ ให้กับชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3  โดยมีนาวาเอกยุทธนา  สระดี  หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 29  มีนาคม  2557