ถวายพระราชกุศล

นาวาเอกยุทธนา   สระดี   หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3  หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน   นำกำลังพลพัฒนาสวนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  ตัดแต่งกิ่งไม้พรวนดินใส่ปุ๋ย  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา  วันที่  28 กรกฎาคม  2558      ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย   จังหวัดตราด  ในการนี้   ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  นายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา   ได้นำลูกจ้างศูนย์ฯ ร่วมพัฒนาด้วย

DSCF3517 DSCF3518 DSCF3519 DSCF3520 DSCF3521