ทัศนศึกษานอกสถานที่

1438055879224 1438055891101 1438055897087

นายจำรัส  สุขประเสริฐ    ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด    เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   มีนายสุเมธ  มีเกียรติ  ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองตราด   และคณะนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  จำนวน  250 คน   ณ   ห้องประชุมอาคารรสสุคนธ์  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด