ทัศนศึกษาศูนย์ฯ

DSCF3265

นายพงค์ศักดิ์   นาเมืองรักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแต้-หนองบก อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์   จัดโครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง มีครูและนักเรียน 56 คน ร่วมกิจกรรม ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน  จ.ตราด  ในโอกาสนี้ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ   พระบรมราชินีนาถ    ชมสวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 77 จังหวัด  และสวนสมุนไพรด้วย