ทัศนศึกษา

นายปิยะ   สุวรรณรัตน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนใน  นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนใน จ.ตราด   จำนวน 40  คน ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  ชมสวนสมุนไพร   สวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด  และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ     พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาดไทย    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี  พ.ศ.2522 – 2529   ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด    เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559

DSCF4019