ทัศนศึกษา

นายบัวลัย  ไชยธงรัตน์    นายกเทศมนตรีตำบลพรสวรรค์  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  จัดโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่    นำบุคลากรจำนวน 47 คน   เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ  ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529    ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ    ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่   24 ก.พ.60