ทัศนศึกษา

ดร.จันทรานี  สงวนนาม  อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นำเพื่อนๆ อดีตข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทัศนศึกษาภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี,ระยอง,จันทบุรีและตราด โดยเข้าพักที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด มีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

DSCF3028