ทำดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์)

วันที่ 20 พ.ค.60  ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3  หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ร่วมกับศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน  จังหวัดตราด   โดยนาวาโทไกรสรณ์  โพธิ์ตุ่น รองหัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ  และนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา    ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ  เชิญอาจารย์ ชัญญา    อุทัยเสวท    อาจารย์พิเศษ  มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี  สอนทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)  เพื่อใช้ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้วยใจภักดิ์  ด้วยรัก  ด้วยอาลัย  มีอส.ทพ.นย.ที่ 3 ฯ   และพนักงานศูนย์ราชการุณย์ฯ  พร้อมด้วยเยาวชน  และประชาชนร่วมในการจัดทำ  ณ  ศาลา 8 เหลี่ยมชค.3