ทำบุญครบรอบวันเกิดศูนย์ฯ

     เช้าวันนี้ ( 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:30 น.) ที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด นายสุพงษ์ ลิ้มพานิช ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลครบรอบ 39 ปี วันสถาปนาศูนย์ราชการุณย์ฯ
      ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2522 โดยพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่รับสั่งให้สภากาชาดไทยตั้งศูนย์ฯ พระราชทานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวกัมพูชาอพยพจำนวนนับแสนคน ที่หนีภัยสงครามภายใน ประเทศกัมพูชา เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ที่บ้านเขาล้าน อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 
      ทุกปีของวันที่ 26 พฤษภาคม สภากาชาดไทยจัดให้มีการบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ มีนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

[Best_Wordpress_Gallery id=”27″ gal_title=”ทำบุญ”]