ทำบุญครบ 37 ปี 26 พ.ค.59

1464489347553 1464489382221 1464489385613 1464489554641 1464489568813 1464493440769 1464493471971 1464493488594

นายสุพงษ์     ลิ้มพานิช    ผู้ช่วยเหรัญญิกสภากาชาดไทย    เป็นประธานในการทำบุญถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ในโอกาสวันสถาปนาศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  เขาล้าน  จังหวัดตราด  ครบ 37 ปี  โดยมีนางธัมมิกา  นิยมศิล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด   และนาวาเอกภานุพันธ์   ศรีนวล  หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ และ นายสุวรรณ     พิมลแสงสุริยา      ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ  ร่วมในงานด้วย   เมื่อวันที่ 26 พ.ค.59