ธนาคารกสิกรไทย สาขา จ.ตราด สนับสนุนพัดที่ระลึกของธนาคารแจกงานวันเด็กที่เขาล้าน

คุณพรพรรณ สุพรรณพยัคฆ์ ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สาขาตราด มอบพัดที่ระลึกของธนาคาร ให้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อแจกให้เด็กๆที่มาร่วมงานและทำกิจกรรม ร่วมจัดงานวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยฯ โดยมี นายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 8 มกราคม 2563