ธนาคารออมสิน สาขาคลองใหญ่ จ.ตราด สนับสนุนขอขวัญวันเด็ก

สนับสนุนงานวันเด็ก:
คุณถนอมชัย สายพานิช ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาคลองใหญ่ จังหวัดตราด มอบกระปุกออมสิน ให้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เพื่อเป็นรางวัลให้เด็กๆที่มาร่วมงาน ซึ่งสภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราดและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจะร่วมจัดงานวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยฯ โดยมี นางเสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อ 6 มกราคม 2563