นางละอองแก้ว ลิมป์หวังอยู่ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดตราด นำคณะกรรมการเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์

นางละอองแก้ว ลิมป์หวังอยู่ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดตราด นำคณะกรรมการเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 โดยมีนางเสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และ นางสาวเสาวลักษณ์ ขำวงษ์ พนักงานดูแลพิพิธภัณฑ์ของศูนย์ฯ นำชมและบรรยายสรุป ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทยเขาล้าน จังหวัดตราด เมื่อวันก่อน