นายธนกร สงวนพงษ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองตราด นำคณะช่างรางวัด ตรวจสอบความยาวของขอบบึง ในศูนย์ราชการุณย์ฯ

นายธนกร สงวนพงษ์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองตราด นำคณะช่างรางวัด ตรวจสอบความยาวของขอบบึง ในศูนย์ราชการุณย์ฯ เพื่อวัดสร้างถนนเดินออกกำลังกายและปั่นจักรยานและภูมิทัศน์รอบบึงในศูนย์ฯ โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยาผู้จัดการศูนย์ฯ นางเสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว นายสมเกียรติ ชลาลัย ให้การต้อนรับ
เมื่อ 20 ธันวาคม 2562