ประกาศปิดศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด เริ่ม 10 เมษายน2564เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะปกติ