ประชุมเตรียมงานวันเด็กปี 2559

คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม  เหรัญญิกสภากาชาดไทย  ประธานคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมงาน    ซึ่งสภากาชาดไทย  ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด  พร้อมด้วยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด และหน่วยงานต่างๆ  ในจังหวัดตราด  ร่วมกันจัดงานดังกล่าวในวันเสาร์ที่ 9  มกราคม 2559   ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน  จังหวัดตราด  การประชุมจัดขึ้น    ณ ห้องประชุมอาคารเชิงผา ศูนย์ราชการุณย์  เมื่อ 1 ธ.ค.58

DSCF3800