ปลูกต้นไม้บก

1458705016982 1458705083386

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกอบด้วยนางสาวสรรทิพย์  วิระวงศ์พรหม   หัวหน้ากองประสานงานการมีส่วนร่วม นายสมยศ  เจียวก๊ก  ช่างระดับ 9  นายสุพจน์  บุญแก่น  หัวหน้าแผนกการมีส่วนร่วมกิจการพลังงานนายสำราญ  แย้มหงส์  หัวหน้าแผนกการมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายพร้อมผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 11 คน พร้อมด้วยลูกจ้างของศูนย์ราชการุณย์ฯ  ร่วมกันปลูกต้นตะเคียน จำนวน 30 ต้น   ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559