ปลูกต้นไม้(วันอาภากร)

วันที่ 19 พ.ค.60  นาวาเอกภาณุพันธ์   ศรีนวล   หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ และนาวาโทไกรสรณ์  โพธิ์ตุ่น รองหัวหน้าชค.3 ฯ    นำทหาร   และอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3ฯ    ปลูกต้นสะแกนา      เนื่องในวัน    “อาภากร” สุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ร่วมในการปลูกต้นไม้ด้วย