ปั่นเพื่อแม่

นายฐกัดชัย  เกียรติอัมพร  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด  ได้นำคณะนักปั่นจักรยานจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา   จำนวน 24 คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Bike for mom     และเดินทางไปถวายพระพรที่พระบรมมหาราชวังในระหว่างวันที่ 15-21 สิงหาคม  2558     โดยมีนายดนัย  คมคาย    ซึ่งสมัยเด็กเคยมาพักที่ศูนย์ราชการุณย์แห่งนี้และได้สำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  จึงเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ “Bike for mom” ในครั้งนี้   ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดแสดงความช่วยเหลือด้านกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529

1