ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ต.ไม้รูด สพป.ตราด นำคณะครูและนักเรียนเข้าชมพิพิธภัณฑ์

นางสาวธีมาพร ศรีหะรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) ต.ไม้รูด สพป.ตราด ได้นำคณะครูและนักเรียนจำนวน29 คนมาเยี่ยมชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดนิทรรศการแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้อพยพชาวกัมพูชา เมื่อพ.ศ.2522-2529 ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนฯที่เพิ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งได้ทราบข่าวจากผู้นำชุมชน นายก และรองนายก อบต. ไม้รูดว่า อาคารไม้ของ ร.ร.เคยเป็นที่รับเสด็จในสมัยนั้น จึงนำนักเรียนมาศึกษาประวัตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ ภาพถ่าย รวมถึงหุ่นจำลองขนาดเท่าของจริงที่เกี่ยวกับชาวกัมพูชาอพยพและค่ายผู้อพยพ โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศุนย์ฯ ให้การต้อนรับ เมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2562