ศึกษาดูงาน

นายธีรพัฒน์  โพธิ์คำ       นายกสมาคมอ.ส.ม.อุทุมพรพิสัย อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ        นำคณะ อ.ส.ม.จำนวน 60 คน    เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ  ระหว่างปีพ.ศ.2522 – 2529      ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ    ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21  เมษายน  2560