ศึกษาดูงาน

dscf4322 dscf4339 dscf4340 dscf4352 dscf4353 dscf4354

นายอรุณ   เขตการ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2  นำผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 13 คน  ศึกษาดูงาน ณ  ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด  และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวพัมพูชาอพยพ  ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529  เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีจิตอาสาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ 9 ต.ค.59