ศึกษาดูงาน

นายมาโนช   ตันเจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง  นำคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล  จำนวน 34 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับพืชสมุนไพรและไม้มงคล   ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพรและสวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด ณ ศูนย์ราขการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด    โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและนำชม1435113913610