สจ.อดุลย์ นิยมสมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเข้าชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566  นายวิจิตร พาพลงาม นายอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด นำคณะ สจ.อดุลย์ นิยมสมาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดระยอง จำนวน 50 คน เข้าชมศาลาราชการุณย์ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปีพ.ศ.2522-2529 โดยมี นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด ให้การต้อนรับ