สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล กทม.จันท์-ตราด

2615

ดำรงวุฒิ  วิริยะ  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล กทม.จันท์-ตราด ในโอกาส “นวลนรดิศครบ 124 ปี” และยินดีกับเจริญ  ทั่งทอง  อดีตผู้อำนวยการ ร.ร.วัดนวลนรดิศ  ที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2557-2560 มีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศคนปัจจุบัน  ประเสริฐ  ผุดผ่อง  และวศิน  ถนอมศักดิ์  กรรมการบริหารของสมาคมฯ ร่วมงานด้วย ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด