สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด สนับสนุนน้ำดื่มแจกงานวันเด็ก

นายพินิจ ศิลาแลง ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขา อำเภอคลองใหญ่ จ.ตราด มอบน้ำดื่มของทางประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 600 ขวด ให้ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน เพื่อแจกจ่ายให้เด็กในงานวันเด็ก ณ ศูนย์ราชการุณย์ ฯ โดยมีนายสุวรรณ พิมลแสงสุริยา ผู้จัดการศูนย์ฯ รับมอบ เมื่อ วันที่ 9 มกราคม 2563 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอคลองใหญ่