สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพให้กับบุคลากรของศูนย์ราชการุณย์ฯ จำนวน 45 คน

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ได้สนับสนุนถุงยังชีพให้แก่บุคลากรของศูนย์ราชการุณย์ฯ จำนวน 45 คน ในโครงการธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 โดยมีนางสาวกรองจิต ชมสมุท ผู้จัดการศูนย์ เป็นผู้แทนส่งมอบถุงยังชีพให้กับบุคลากร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด