สุขเกษม วัยเกษียณ

  14111657_948231481954241_968856353_n 14101629_948231498620906_1066325232_n 14089351_948231425287580_1255621101_n

นางสาวพรทิพย์       เธียรไพสิฐ   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคคล สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลสภากาชาดไทย  นำคณะผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทย ประจำปี 2559 จำนวน 82 คน จัดกิจกรรม  “สุขเกษม วัยเกษียณ”   ณ อาคารรสสุคนธ์  ศูนย์ราชการุณย์ฯ    พร้อมกันนี้  คณะผู้เกษียณได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ       ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529   โอกาสนี้คณะผู้เกษียณได้ร่วมกันปลูกต้นพะยูงเป็นที่ระลึกด้วย      โดยมีนายสุวรรณ   พิมลแสงสุริยา   ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย  ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  เมื่อ 18 ส.ค.59