สุพรรณิการ์:ไม้มงคลประจำจังหวัดนครนายก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สุพรรณิการ์

ชื่อทั่วไป สุพรรณิการ์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cochlospermum regium ( Mart.&Schrank) Pilg.

ชื่อสามัญ Yellow Silk Cotton

วงศ์ Bixaceae (Cochlospermaceae)

ชื่ออื่นๆ ฝ้ายคำ

ถิ่นกำเนิด อเมริกากลาง และอเมริกาใต้

ประเภท ไม้ยืนต้น

รูปร่างลักษณะ -เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ สูง 5-10 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา

– ใบ เดี่ยว ขอบใบเป็นคลื่น ออกเวียนสลับกัน รูปฝ่ามือ มี 5 แฉก ปลาย

แฉกแหลม โคนเว้า

– ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ทยอยบาน เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์

กลาง 6-8 ซม.มีทั้งชนิดดอกซ้อนและดอกไม่ซ้อน ออกดอกราวเดือน

ธันวาคม – กุมภาพันธ์ ก่อนจะออกดอกทิ้งใบก่อน

– ผล รูปไข่กลับ กว้าง 2.5-3 ซม. ยาว 5-7 ซม. แตกเป็น 3-5 ซีก เมื่อแห้ง

– เมล็ด สีน้ำตาลมีปุยคล้ายฝ้ายหุ้ม

การขยายพันธ์ – ขยายพันธุ์ โดยการปักชำ และเพาะเมล็ด

สภาพที่เหมาะสม – ชอบดินร่วนซุย แสงแดดจัด

ประโยชน์ – ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับได้เพราะมีดอกสวยงามอ้างอิง