สโมสรไลออนส์ตราดมอบถังขยะให้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายสนั่น จั่นสังข์ นายกสโมสรไลออนส์ตราด ไลออน วิบูลย์ เครือลอย ประธานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไลออน สำเริง ถ้วยทอง เลขาธิการสโมสร ไลออน อภิชาติ เจริญกิจ เหรัญญิกสโมสร พร้อมด้วยคณะ มอบถังขยะจำนวน 15 ใบ (งบประมาณ23,500 บาท) เพื่อให้ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด ใช้ประโยชน์ในภารกิจต่างๆของศูนย์ราชการุณย์ ตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของสโมสรไลออนส์ตราด โดยมีนางเสาวลักษณ์ อ่วมแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ รับมอบเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด