อุทยานกล้วยไม้พื้นเมือง

พลเรือเอกวสินธ์   สาริกะภูติ   ประธานชมรมกล้วยไม้พื้นเมืองจันท์ ชักชวนสมาชิกชมรมฯ  นำกล้วยไม้พื้นเมืองภาคตะวันออก จำนวน 1,000 ต้น  ปลูกในศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย    ซึ่งชมรมกล้วยไม้เมืองจันท์เป็นผู้ริเริ่มโครงการ “อุทยานกล้วยไม้ศูนย์” ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย การปลูกครั้งนี้เป็นการปลูกครั้งที่  4   เมื่อ 23 ก.ค.58

14377087014661437708723033