เจ้าบ้านน้อยที่ดี

DSCF3454 DSCF3482

นางกอบกาญจน์     วัฒนวรางกูร    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นประธานให้โอวาท เด็กนักเรียนที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเป็นเจ้าบ้านน้อยที่ดี” มีนักเรียนจาก 4 โรงเรียน ในจังหวัดตราด ครู อาจารย์และผู้นำชุมชนรวม 84 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม อาคารรสสุคนธ์ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ในโอกาสนี้นายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ     ได้มอบหนังสือ “ราชการุณย์” ซึ่งเป็นหนังสือที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพเมื่อปี พ.ศ.2522-2529 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเป็นที่ระลึกด้วย