เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

TRC_4149

คุณหญิงชฎา   วัฒนศิริธรรม  เหรัญญิกสภากาชาดไทย  เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ    กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล,มอบกล้าไม้พยุง,ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด   99,985  ตัว   และเปิดนิทรรศการส่วนหนึ่งในพระราชกรณียกิจ    โดยสภากาชาดไทยร่วมกับจังหวัดตราด   สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย    และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด    ร่วมกันจัดขึ้นมี   นายประธาน  สุรกิจบวร    รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด     กล่าวรายงาน ณ     ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย 

เขาล้าน  จังหวัดตราด    เมื่อวันที่   6  สิงหาคม  2559