เยาวชนผู้นำโรตารี่

นายวิวัฒน์   พิพัฒน์ไชยศิริ     ผู้ว่าการโรตารี่ 3340  ประเทศไทย  เป็นประธานเปิดการอบรมเยาวชนผู้นำโรตารี่(RYLA)ครั้งที่ 24  ระหว่างวันที่ 13-17 ต.ค.58  มีเยาวชนเข้ารับการอบรม 249 คน โดยมีนายชัยวัฒน์  โอชนานนท์   นายอำเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด  กล่าวต้อนรับ นายชาญ  จรรโลงเศวตกุล  บรรยายพิเศษ      ณ  ห้องประชุมอาคารรสสุคนธ์ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด

DSCF3605 DSCF3606 DSCF3607