เยี่ยมชมกิจการศูนย์ราชการุณย์ฯ

 

1461208795601 1461209753211 1461238976906

พลตรีสุริยา    ปาวรีย์        ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19  จังหวัดสระแก้ว  นำกำลังพลและครอบครัว รวม 247 คน ทัศนศึกษาประจำปี   ที่ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด  ในโอกาสนี้ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมผู้อพยพชาวกัมพูชา ระหว่างพ.ศ.2522-2529  โดยมีนายสุวรรณ  พิมลแสงสุริยา  ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ฯ ให้การต้อนรับและนำชม      เมื่อ 19  เมษายน  2559