เยี่ยมชม

พลเรือตรีหญิง อำไพวัลย์    สวยสม   ประธานชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์      กรมแพทย์ทหารเรือนำกรรมการและสมาชิกชมรม   จำนวน 80 คน  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพ ระหว่างปี พ.ศ.2522-2529    มีนาวาเอกภาณุพันธ์    ศรีนวล หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 ฯ (ช.ค.3)   และนายสุวรรณ    พิมลแสงสุริยา    ผู้จัดการศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย    เขาล้าน    จ.ตราด     ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่  17  ม.ค.60