เยี่ยมชม

นายพิริยะ    เอกปิยะกุล        ผู้อำนวยการโรงเรียนตราษตระการคุณ    นำคณะครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 9 จำนวน 70 คน  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ    ซึ่งจัดแสดงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมชาวกัมพูชาอพยพระหว่างปี พ.ศ.2522-2529           ณ    ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ  ให้การต้อนรับ    เมื่อวันที่ 24 มี.ค.60